Doctoral Dissertations

Doctoral Dissertations 2003-2014

2014

Alibaba-Erden, Hale. (2014, January). A proposed national framework for professional teaching standards in North Cyprus. Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof.Dr. Bekir Özer.

Ourkan-Aliusta, Gülen. (2014, January). An examination of the implementation of student-centered learning (SCL) in high schools in North Cyprus. Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof.Dr. Bekir Özer.

2013

1.     AKDENİZ, Celal. (22.05.2013) “İlköğretim okulu öğretmenlerinin myers briggs tip belirleyici (MBTI) profilleri ile kullandıkları öğrenme ve öğretim stratejileri arasındaki ilişki”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Bahadır Erişti.

2.     AYDOĞAN, Dilek (2013, Haziran). İlköğretim Programlarında Yer Alan Çevre Duyarlılığı ve Bilişim Teknolojilerine İlişkin Kazanımların Gerçekleşme Düzeylerinin İncelenmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd.Doç.Dr.S.Nihat ŞAD

3.     BALCI, Özgül. (2013, Kasım). Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin İngilizce dersinde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine ve öz-yeterlik algılarına etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.

4.     ÇAKAR, Esra. (2013) Fen ve Teknoloji Dersinde Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Erişilerine, Kavram Öğrenmelerine, Üstbiliş Farkındalıklarına ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi,  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman Doç. Dr. Nilay Bümen

5.     Çam AKTAŞ, Bilge.(21/02/2013 ) “Lise 12. Sınıf Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı Dersleri ile Uluslar arası Bakalorya Diploma Programı Dil A1 Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Düşünme”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Doç. Dr. Meral GÜVEN

6.     ÇOBANOĞLU, Alev Ateş. (2013) Harmanlaşmış Öğrenmenin Öğrencilerin Erişilerine, Algıladıkları Bilişsel Esneklik Düzeylerine ve Özdüzenleyici Öğrenme Becerilerine Etkisi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

7.     DEMİRER, Veysel. (2013, Nisan). İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. İsmail ŞAHİN.

8.     DOĞRU, Süleyman. (2013, Ocak). Matematik öğretiminde öğrenme stilleri ve ön koşul öğrenmelere dayalı etkinliklerin etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.

9.     DURDUKOCA FIRAT, Şule (2013, Ekim). Dizgeli Eğitim ve Düz Anlatım Yöntemleri ile Desteklenen Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç, Öğrenme Yaklaşımları, Üstbilişsel Farkındalık ve Akademik Başarılarına Etkisi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof.Dr.Sebahattin ARIBAŞ.

10.  ERET; Esra (2013, May). An assessment of per-service teacher education in terms of preparing teacher candidates for teaching. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet OK, Co-supervisor: Assist. Prof. Dr. Yeşim Çapa Aydın.
 
11.  KOÇ, Sevda (2013, Aralık). İlköğretim 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasının Öğrencilerin Biliş Ötesi Farkındalıklarına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd.Doç.Dr.Oğuz GÜRBÜZTÜRK.

12.  ÖZTÜRK, Ayşe. (2013, Eylül). Sosyo-bilimsel konularla argümantasyon becerisi ve insan haklarına karşı tutum geliştirmeye yönelik bir eylem araştirması. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.
 
13.  SERÇE, Hüseyin. (2013, Kasım). Kelime öğrenme stratejileri öğretiminin kelime öğrenme ve strateji kullanma üzerindeki etkileri. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.
 
14.  SÜNKÜR ÖNER, Meral  (2013, Mart). Fen ve Teknoloji Dersinde Tahmin Et-Gözle-Açıkla Yöntemi İle Desteklenmiş Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Etkinlik Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof.Dr.Sebahattin ARIBAŞ.
 
15.  TOKGÖZ, Özlem. (2013, June). Transformation of centralized curriculum into teaching and learning processes: Teachers’ journey of thought curriculum into enacted one. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph. D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.
 
16.  USLU, Öner. (2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle Bütünleşmeyi Amaçlayan Bir Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman Doç. Dr. Nilay Bümen

17.  YILDIZ, Hatice (2013, Şubat). Üst Biliş Stratejilerinin Öğretmen Adaylarının Üst   Bilişsel Farkındalıklarına ve Öz Yeterliklerine Etkisi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKDAĞ.

 
 
2012 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
1.     AKDERE, Nihal. (2012, May). Turkish pre-service teachers’ critical thinking levels, attitudes and self efficacy beliefs in teaching for critical thinking. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hanife Akar.

2.     ATİK KARA, Derya. (06/07/2012)  “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Adaylarına Öğrenme ve Öğretme Sürecine İlişkin Yeterlikleri Kazandırması Yönünden Değerlendirilmesi”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM

3.     AVŞAR, Züleyha. (20/12/2012). “Türkiye İçin Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi Standartlarının Oluşturulması”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM

4.     BERK Şaban (24.04.2012) “ Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Modüler Öğretim Programlarının Provus Farklar Modeli ile Değerlendirilmesi” Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Danışman: Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL.

5.     BURAKGAZİ-GELMEZ, Sevinç. (2012, November). Connecting science communicationto science science eduation: A Phenomenological inquiry into multimodal science information sources among 4th and 5th Graders. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

6.     ÇARDAK, Çiğdem Suzan. (8/06/2012) Harmanlanmış Öğrenme Sürecinde Öğrencilerin Etkileşimlerinin ve Öğrenme Düzeylerinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman : Prof. Dr. Kıymet SELVİ

7.     K. GÖKMENOĞLU, Tuba. (2012, November). Teachers’ reports of their in-service training needs and design preferences. METU, Institute of Social Sciences.  Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ercan Kiraz.

8.     KARABAY, Ayşegül. (2012, Mayıs). Eleştirel okuma-yazma eğitiminin Türkçe öğretmeni adaylarının akademik başarılarına ve eleştirel okuma yazma düzeylerine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.

9.     KESER-ASCHENBERGER, Filiz. (2012, December). Dynamics of policy formation in Turkey and The U.S: A comparative case study of two reform initiatives. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

10.  SEVER, Demet. (09/03/2012)   “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Araştırma Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Dirençlerine Etkisi”, Anadolu Üniversitesi. Danışman: Doç. Dr. Meral GÜVEN

11.  SUSAM, Ezlam. (2012, Kasım). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İle Matematik Dersinde Üstün Zekalı Öğrencilere Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof.Dr.Nevzat BATTAL.

12.   ŞAHİN, İclal. (2012, September). Connecting staff development to teacher ımprovement: A case study of in-service education program for English teachers. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

13.  TEKMEN, Belkıs. (2012, September). Evaluation of preschool teacher education program in Turkey: Academicians’ perspective. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hanife Akar, Co-supervisor: Prof. Dr. Sadegül A. Altun.

14.  TEMLİ, Yeliz. (2012, February). Classroom teachers’ and science and technology teachers’ views on science and technology curriculum. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet Ok.

15.  TUNCA, Nihal. (18/12/2012)   “İlköğretim Öğretmenleri İçin Mesleki Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Değerlerinin Belirlenmesi”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM

16.  VURAL, Levent. (5/07/2012) Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Strateji Kullanımlarına Etkisi,  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman : Prof. Dr. Kıymet SELVİ

17.  YAŞAROĞLU, Cihat. (2012, Mayıs). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKDAĞ.

18.  YILDIZ, Derya. (2012) Kubaşık Öğrenme ve Anlaşmazlık Çözümü Eğitimi ile Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sosyal Bilgiler Programının Öğrencilerin Akademik Başarı, İletişim ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman Doç. Dr. Nilay Bümen.

19.  YÜCE- GÜZEL, Sibel. (2012, Temmuz). Bir ilköğretim okulunda düşünme kültürünün geliştirilmesine yönelik eylem araştırması. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.
 
2011 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
1.      BALCIOĞULLARI, Abdullah. (2011, Eylül). Coğrafi bilgi sistemleri destekli coğrafi düşünme becerileri öğretiminin öğrencilerin coğrafi düşünme becerilerine, akademik başarılarına ve bunların kalıcılığına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.
 
2.      EGE, İlhami. (2011, Ocak). İkinci yabancı dil (Almanca) öğretiminde Avrupa dil portfolyosuna dayalı uygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.
 
3.      EMMİOĞLU, Esma. (2011, September).  A structural equation model examining the relationships among mathematics achievement, Attitudes toward statistics, and statistics outcomes. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet Ok, Co-supervisor: Assist. Prof. Dr. Yeşim Çapa Aydın.

4.      GÜRSES Meral (16.12.2011) “Yükseköğretimde Bilişsel Akademik Dil Öğrenme Yaklaşımına (CALLA)Dayalı Okuma Stratejileri Öğretiminin Fransızca Etkili Okuma Becerisi Geliştirme Üzerindeki Etkisi” Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Danışman: Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL

5.      MALA, Nur. (2011, Haziran).  Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim Programlarının   Faydacı ve İlerlemeci Ekole Uygunluğu Bakımından Değerlendirilmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç.Dr.Kemal DURUHAN.
 
6.      ÖNKOL, Pınar Esma. (2011, February). Perceptions of professional development at Bilkent University Faculty academic English program. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.
 
7.      ŞAD, Nihat S. (2011, Şubat). İlköğretim Birinci Kademe İngilizce Öğretim Programının Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedeflerini Gerçekleştirme Düzeyi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd.Doç.Dr.Oğuz GÜRBÜZTÜRK.
 
8.      TAKIR, Aygil. (2011, June). The effect of an instruction designed by cognitive load theory principles on 7th grade students’ achievement in algebra topics and cognitive load. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.

2010 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
1.      AKTÜRK, Ahmet Oğuz. (2010, Eylül). Bilgisayar Dersinde Üstbiliş Öğretim Stratejilerinin Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. İsmail ŞAHİN.
 
2.      ÇALIŞKAN, Muhittin. (2010, Temmuz). Öğrenme stratejileri öğretiminin yürütücü biliş bilgisine, yürütücü biliş becerilerini kullanmaya ve başarıya etkisi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.
 
3.      KANİK, F. (2010, September). An assessment of teachers’ conceptions of critical thinking and practices for critical thinking development at seventh grade level. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

4.      KESKİNKILIÇ, Güngör. (2010, Temmuz). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeye dayalı etkinliklerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve başarıya etkisi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL
 
5.      ÖZSOY-MISIRLI, Ayşegül. (2010, December). 8th grade students’ perceptions of civic issues and participation in electoral, political, and civic activities. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof Dr. Ali Yıldırım.
 
6.      TAN-ŞİŞMAN, Gülçin. (2010, June). Sixth grade students’ conceptual and procedural knowledge and word problem solving skills in length, area, and volume measurement. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.
 
7.      TANERI, Pervin Oya (2010, July). Implementation of constructivist life sciences curriculum: A case study. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Cennet Engin Demir.

8.      TAŞ-AKBULUT, Mükerrem. (2010, Aralık). Kavram ve genelleme yapısının doğrudan öğretiminin ve örtük olarak öğrenilmesinin sınıflama ve açıklama davranışına, sınıflama ve açıklama davranışının kalıcılığına ve transfere etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN.

9.      YÜKSEL, İsmail. (12/03/2010)  “Türkiye İçin Program Değerlendirme Standartları Oluşturma Çalışması”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM.

2009 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

1.      BAL, Pınar Ayten. (2009, Nisan). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.

2.      DEMİR, Özden. (2009, Şubat). Bilişsel koçluk yöntemiyle öğretilen bilişsel farkındalık stratejilerinin altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin epistemolojik inançlarına, bilişsel farkındalık becerilerine, akademik başarılarına ve bunların kalıcılıklarına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.
 
3.      ERDOĞAN, Mehmet. (2009, January). Fifth grade students’ environmental literacy and the factors affecting students’ environmentally responsible behaviours. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet OK.

4.      GÖKMEN, Süheyla. (2009, March). The effect of cooperative learning on learning outcomes and reactions to training in an in-service training course. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.
 
5.      ÖZKANAL, Ümit (13/01/2009). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi ve Bir Program Önerisi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Prof. Dr. Ayhan Gaffar HAKAN
 
6.      SEZGİN, Emre Mehmet. (2009, Haziran). Çok ortamlı öğrenmede bilişsel kuram ilkelerine gore hazırlanan öğretim yazılımının bilişsel yüke, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN.
 
 
 
 
2008 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
1.      ADIGÜZEL, Abdullah.(16/05/2008) “Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Eğitimi Program Standartlarının Gerçekleşme Düzeyi”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM

2.      ÇIKILI, Yahya. (2008, Kasım). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel geometrik kavramların öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının etkililiği. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.

3.      İÇBAY, Mehmet Ali. (2008, July). The role of classroom interaction in the construction of classroom order: A conversation analytic study. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

4.      ÖNAL, İlke. (2008, June). Effects of constructivist instruction on the achievement, attitude, science process skills and retention in science teaching methods II course. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.

5.      PİLLİ, Olga. (2008, January). The effects of computer-assisted instruction on the achievement, attitudes and retention of fourth grade mathematics course. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.

6.      SARAÇ, Leyla. (2008, July). Effects of different instructional methods and time on students’ cognitive, affective, and psychomotor behaviors of first aid. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet OK)

7.      SHİRVAN, Samat Joshany. (2008, January). Impact of learner-cantered teaching and learning process on pre-advanced first year medical students’ performance, attitudes, and retention in medical English. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

8.      YÜCEL, Banu. (2008, July). An evaluation of needs, design, implementation, and outcomes of development and learning course enriched with critical thinking based instruction. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet OK.

 
2007 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
1. ASLAN, Yasin. (2007, Ocak). The effect of comprehension monitoring strategies on achievement, attitude and retention in developing reading skills. Selcuk University, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.
2.  BEDİR, Gülay. (2007, Kasım). İlköğretim 4.ve 5.Sınıf Öğrencileri, Öğretmenleri ve Velilerinin Öğrenme Stili Profillerinin Değerlendirilmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd.Doç.Dr.Oğuz GÜRBÜZTÜRK.
3.  BERKANT, Hasan Güner. (2007, Eylül). Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazirlanan anlamlı nedensel düşünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düşünmelerine, akademik başarılarına ve günlük yaşam davranışlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.
4.  DEMİR, Semra. (2007, Kasım). İlköğretim Okulu Hayat Bilgisi Dersi Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi (Kayseri İli Örneği). Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKDAĞ.
5.   EKTEM, Işıl Sönmez. (2007, Mayıs). İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde uygulanan yürütücü biliş stratejilerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.
6.  GÜVEN, Zeliha Zuhal. (2007, Ocak). Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin öğrencilerin dinleme becerisi erişileri, İngilizce dersine yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.
7. KILIÇ, Figen (2007, Kasım). Mikro düzeyde içerik düzenleme stratejilerinin kavramların, genellemelerin öğrenilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN.
8. KURNAZ, Ahmet (2007, Haziran). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde beceri ve içerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, erişi ve tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.
9. KÜRÜM, Dilruba. (20/07/2007). “Öğretim Üyesi Adayları İçin Öğretimsel Gelişim Programının Değerlendirmesi”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
10. ÖZENİCİ, Salih. (2007, Haziran). Şema teorisinin öğrenci erişisine okuduğunu anlama düzeyine ve bilginin kalıcılığına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.
11. SAĞ, Ramazan. (20/09/2007). Öğretmen eğitiminde uygulama öğretmenliği uygulamasının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi,  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Bekir ÖZER
12. SARI, Mediha. (2007, Mart).     Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: Düşük ve yüksek okul yaşam kalitesine sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.
13. SULAK, Süleyman Alpaslan (2007, Haziran). Dokuzuncu sınıf bilgi ve iletişim teknolojisi dersi programının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.

 
 
2006 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
1.      AYBEK, Birsel. (2006, Eylül). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim ve düzeylerine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.

2.      ÇİFTÇİ, Sabahattin. (2006, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.

3.      KARAKUŞ, Fazilet. (2006, Aralık). Sosyal bilgiler öğretiminde yapıcı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının akademik başarı, kalıcılık ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.

4.      KİLİMCİ, Songül. (2006, Aralık). Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.

5.      SADIK, Fatma. (2006, Aralık). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bunlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.

6.      ŞAHİN, Vildan. (2006, September). Evaluation of the in-service teacher training program “the certificate for teachers of English” at the Middle East Technical University School for Foreign Languages. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assist Prof. Dr. Ahmet Ok.

7.      ŞANAL-ERGINEL, Senem. (2006, May). Developing reflective teachers: A study on perception and improvement of reflection in pre-service teacher education. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.
 
8.      TOK, Hidayet. (2006, Ekim). Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Uygulanan Yabancı Dil Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof.Dr.Sebahattin ARIBAŞ.
 
2005 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
1.      ALDAĞ, Habibe. (2005, Haziran). Düşünme aracı olarak metinsel ve metinsel-grafiksel tartışma yazılımının tartışma becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.

2.      BEYHAN, Ömer. (2005, Eylül). Ön organize edicilerin öğrenci erişisi, tutum ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL.

3.      HASIRCI-KAF, Özlem. (2005, Ocak). İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde görsel öğrenme stiline göre düzenlenen öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve kalıcılığına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU.

4.      VURAL-AKAR, Ruken. (2005, Ocak). Bertolt Brecth’in öğretici oyunlarının “eğitimde drama” ve  “sahneleme” yöntemleri temelinde hazırlanan iki farklı programın ortaöğretim hazırlık sınıfı öğrencilerinin eleştirel düşünmeye yönelik tutumlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU.

5.      YAMAN, Banu. (2005, Ağustos). Eğitimde drama yöntemi ile Türkçe öğretiminin iki dilli olan ve olmayan ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU.
 
2004 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
1.      ATBAŞ, Emil Ertuğrul. (2004, September). The effects of students’ entering characteristics and classroom environment experiences on their language learning outcomes in an EFL setting in Turkey. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.
 
2.      BAŞARAN, Semra Tican. (2004, February). Effectiveness of Anatolian Teacher High Schools in terms of serving their intended purpose. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.

3.      ERİŞTİ Bahadır (16/03/2004). “Eğitim Fakülteleri İçin Mükemmellik Modeli”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM

4.      GÜNDOĞDU, Kerim. (2004, December).  A case study on democracy and human rights education in an elementary school. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

5.      GÜVEN,  Meral. (09/03/ 2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme  Stratejileri Arasındaki İlişki. . Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu  Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Bekir ÖZER

6.      KARAKUŞ, Memet. (2004, Kasım). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde proje yaklaşımlı öğretimin öğrencilerin sorun çözme becerilerine, tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.

7.      YILDIZ, Ümit. (2004, January). Evaluation of the Turkish language teaching program for foreigners at Minsk State Linguistic University in Belarus: A case study. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.
 
2003 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
1.      AKAR, Hanife. (2003, December). Impact of constructivist learning process on pre-service teacher education students’ performance, retention, and attitudes. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

2.      GELEN, İsmail. (2003, Eylül). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY.

3.      KESAL, Füsun. (2003, June). An investigation on constructivist classroom characteristics in ELT Methodology-2 courses. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu.

4.      ÖZTÜRK, Ebru. (2003, October). An Assessment of high school biology curriculum implementation. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

5.      SABAN-İFLAZOĞLU, Ayten. (2003, Eylül). Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ.

6.      SOMUNCUOĞLU, Yeşim. (2003, December). An analysis of change in pre-service teacher education in Turkey by using chaos theory. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım.

7.      TARHAN, Şahika. (2003, September). Perceptions of students, teachers and parents regarding english-medium instruction at secondary education. METU, Institute of Social Sciences. Unpublished Ph.D. Dissertation. Supervisor: Assist Prof. Ahmet Ok.

8.      TOK, Şükran. (2003, Ağustos). İlköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersinde bilgi haritası ve inceleme-soru sorma-okuma-bakmadan cevaplama-gözden geçirme stratejilerinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU.