Assistant Professorship

Academic Staff University
Assist. Prof. Dr. Meltem Gökdağ BALTAOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. Ayşe Öztürk Gaziantep Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. Serap Yılmaz Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi